“ประสาร”ย้ำไทยลดความเหลื่อมล้ำ แนะเอกชนเน้นความยั่งยืน

“ประสาร” เผยดัชนีชี้วัด SCG ของไทยอยู่อันดับที่ 55 จาก 157 ประเทศทั่วโลก หลังพยายามแก้ไขปัญหาความยากจน ย้ำต้องปรับปรุงความเหลื่อมล้ำ แนะภาคเอกชนให้ความสำคัญกับความยั่งยืน

ในงานเปิดตัวหนังสือ Thailand’ s Sustainable Business Guide นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล อดีตผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ ธปท. ในฐานะประธานคณะที่ปรึกษาในการจัดทำหนังสือฯ ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ธุรกิจไทยบนเส้นทางการเติบโตอย่างยั่งยืน” ว่า ภาคธุรกิจต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งบางองค์กรนำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเข้าไปอยู่ในวิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจขององค์กร ซึ่งหลายองค์กรได้ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ องค์กรมีภูมิคุ้มกันเมื่อเจอวิกฤตที่รุนแรง และมีแนวทางในการรับมือความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น

นายประสาร กล่าวว่า เอกชนควรให้ความสำคัญกับความยั่งยืน เพื่อไม่ให้ผลเสียกลับมามีผลกระทบต่อศักยภาพการเติบโตของภาคธุรกิจ โดยบริษัทขนาดใหญ่ที่ประสบความสำเร็จในโลก จะให้ความสำคัญกับความยั่งยืนและดูแลภาคสังคมอย่างเหมาะสม เพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงทางกลยุทธ์ของธุรกิจ เพราะหากผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยกับการดำเนินธุรกิจ หรือเกิดการต่อต้านจากสังคม จะทำให้เกิดปัญหาใหญ่ตามมา เช่น การตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหิน

“หลายปีที่ผ่านมาภาคธุรกิจไทยให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากขึ้น เป็นผลจากทิศทางการกำกับดูแลมาตรฐานต่างๆที่เข้มงวด ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี สะท้อนจากราคาหุ้นที่เพิ่มขึ้นของบริษัทที่คำนึงถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ใช้หลักธรรมภิบาลในการดำเนินธุรกิจ เป็นที่ยอมรับของชุมชน” นายประสารกล่าว

สำหรับปัจจุบันองค์การสหประชาชาติได้ประกาศเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน จัดทำดัชนีชี้วัด SCG ซึ่งไทยอยู่อันดับที่ 55 จาก 157 ประเทศทั่วโลก จากความพยายามในการแก้ไขปัญหาความยากจน ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจแบบยั่งยืน

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ต้องปรับปรุง คือ การแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำ โดยพบว่าความมั่งคั่งในประเทศที่สูงขึ้น ร้อยละ 58 อยู่ในมือประชาชนจริงๆเพียงร้อยละ 1 เท่านั้น การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนน ไทยสูงเป็นอันดับ 2 ของโลก ธนาคารโลกชี้ว่าหากสามารถลดลดลงได้ ร้อยละ 50 จะส่งผลให้รายได้ต่อหัวคนไทยเพิ่มขึ้นถึง ร้อยละ 9

ทั้งนี้มูลนิธิมั่นพัฒนา และสำนักพิมพ์ Editions Didier Millet (เอดิซิยองส์ ดดิเยร์ มิลเยต์) หรือ EDM เปิดตัวหนังสือ Thailand’ s Sustainable Business Guide : How to Future Proof Your Business in the Name of a Better World เพื่อเผยแพร่การดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนให้กับผู้ประกอบการเอกชน ซึ่งภายในหนังสือจะเหมือนเป็นคู่มือในการช่วยสร้างความเข้าใจถึงแนวทางการปฎิบัติด้านความยั่งยืนของการทำธุรกิจ ทั้งในระดับประเทศและสากล โดยเฉพาะการใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในภาคธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม และยั่งยืน.- สำนักข่าวไทย