หน.คสช. ออก ม.44 ย้าย ขรก.ตามรายชื่อ ศอตช.ล็อตใหม่

หน.คสช. ออก ม.44 ย้ายข้าราชการที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกทุจริต ตามรายชื่อ ศอตช.ล็อตใหม่ เผย ล็อตเก่าตรวจสอบไปแล้วกว่า 40% ที่เหลือต้องใช้เวลา พร้อมแสดงความเป็นห่วงเงินทอนดอกไม้จันทน์ ยืนยัน จัดการเด็ดขาด

กู่กาสิงห์

กู่กาสิงห์ ตั้งอยู่ในวัดบูรพากู่กาสิงห์ ตำบลกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นโบราณสถานสถาปัตยกรรมแบบเขมรอีกแห่งหนึ่ง มีขนาดค่อนข้างใหญ่และยังอยู่ในสภาพดี ปัจจุบันสำนักงานโบราณคดี และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ 8 อุบลราชธานี สังกัดกรมศิลปากรได้ดำเนินการขุดแต่งและบูรณะกู่กาสิงห์ ให้สวยงามยิ่งขึ้น เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งในภาคอีสานของไทย กู่กาสิงห์ ประกอบด้วย ปรางค์ 3 องค์ ตั้งอยู่บนฐานศิลาแลงเดียวกันในแนวเหนือ-ใต้ แผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส หันหน้าไปทางทิศตะวันออก ปรางค์องค์กลางมีขนาดใหญ่กว่าอีก 2 องค์ที่ขนาบข้าง และมีมุขยื่นทางด้านหน้าเป็นห้องยาว ส่วนฐานขององค์ปรางค์ก่อด้วยศิลาทรายยังคงปรากฏลวดลายสลักเป็นชั้นเป็นแนว เช่น ลายกลีบบัวและลายกนก ได้ค้นพบศิวลึงค์ ซึ่งเป็นตัวแทนของเทพสูงสุด (พระอิศวร) และความอุดมสมบูรณ์ตามลัทธิความเชื่อในศาสนาพราหมณ์ลัทธิไศวนิกาย และมีวิหารหรืออาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่เรียกว่าบรรณาลัย อยู่ทางด้านหน้าทั้งสองข้าง ทั้งหมดล้อมรอบด้วยกำแพงซึ่งมีซุ้มประตูทั้ง 4 ทิศ ถัดออกไปเป็นคูน้ำรูปเกือกม้าล้อมรอบอีกชั้นหนึ่ง

ลูกอ่านเขียนไม่ได้

จากข้อมูลที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ระบุไว้ คือ สถานการณ์การอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ปี 2555 ว่า เด็ก ป.1 อ่านไม่ออก 5.71% เขียนไม่ได้ 7.63% ซึ่งหากดูจากตัวเลขนี้หลายคนอาจะคิดว่าไม่มาก แต่หากมองในภาพกว้างการที่เด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ หรืออ่านไม่เข้าใจ จะส่งผลถึงความสามารถและทักษะของเด็กเมื่อโตขึ้นได้ ทั้งความสามารถด้านการเรียนรู้ ความฉลาด/ความรอบรู้ทางสุขภาพ ที่เรียกว่า Health literacy ซึ่งนั่นไม่ได้หมายถึงแต่เฉพาะตัวเด็กเท่านั้น แต่ยังสร้างความกังวลให้แก่พ่อแม่ผู้ปกครอง และยังจะมีผลถึงการพัฒนาประเทศอีกด้วย อย่างไรก็ตาม หากทราบปัญหาตั้งแต่เนิ่น ๆ และมีการเตรียมความพร้อมสามารถแก้ปัญหาได้แน่ ดร.วิภา ตัณฑุลพงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) กรุงเทพมหานคร ให้คำแนะนำที่น่าสนใจว่า ก่อนอื่นอยากเชิญชวนผู้เกี่ยวข้องหันมาให้ความสนใจ รอยเชื่อมต่อของการเรียนรู้ ของเด็กแต่ละระดับชั้น โดยเฉพาะระดับอนุบาลที่จะขึ้นไปสู่ชั้นประถมศึกษา เพราะช่วงวัยนี้เป็นช่วงวัยของการเปลี่ยนการเรียนรู้ เป็นการเปลี่ยนแปลงจากการเรียนรู้แบบบูรณาการไปสู่การเรียนเป็นราย วิชา ต้องเรียนรู้เรื่องการรับผิดชอบด้วยตนเอง เรียนรู้การมีสมาธิ เรียนรู้เรื่องการจำ เรียนรู้เรื่องการทำงานร่วมกับผู้อื่น ช่วงสัปดาห์แรกของระดับประถมศึกษา ครูประถมศึกษาถือว่า เป็นผู้ที่มีความสำคัญอย่างมาก เพราะต้องให้ความใส่ใจเรื่องการปรับตัวของเด็ก การอยู่ร่วมกัน การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมใหม่ๆ การนั่งโต๊ะเก้าอี้ […]

พบขัณฑสกรในสับปะรดแช่แข็ง

ไต้หวัน ตรวจพบขัณฑสกรในสับปะรดแช่แข็งที่นำเข้าจากไทย สั่งผู้นำเข้าเรียกเก็บสินค้าในตลาดคืน 24,800 แพค ด้าน “พาณิชย์” เตือนผู้ส่งออกระวังการใช้สารปรุงแต่ง ห่วงถูกระงับการนำเข้าสินค้าชนิดนั้นทั้งหมด หลังล่าสุด

ดอยหัวหมด

ไม่น่าเชื่อว่ายอดเขาหัวโล้นที่ปกคลุมด้วยต้นหญ้าและไม้ทนแล้งแห่งนี้จะมีความน่าสนใจซุกซ่อนอยู่มากมาย และเพราะเป็นภูเขาที่มีหลายดอย และมีลักษณะเป็นยอดเขาเตี้ยๆ ไม่มีต้นไม้ใหญ่ปกคลุมนี่เอง ชาวบ้านจึงพากันเรียกว่า “ดอยหัวหมด” และบ้างก็เรียกว่าเป็นเขาหัวโล้น อย่างไรก็ตาม บนดอยหัวหมดนี้ คุณสามารถรื่นรมย์กับธรรมชาติได้หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น

อาหารเสริมเด็ก

การให้อาหารเสริมมีจุดมุ่งหมายเพื่อชดเชย พลังงานและสารอาหารจำเป็นที่อาจจะพร่อง ไป เพื่อให้เด็กได้คุ้นเคยกับอาหาร ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมตามวัย เป็นการฝึกให้เด็กมีนิสัยการกินที่ดีและถูกต้อง

น้ำตกซับเหว

เสียงสายน้ำไหลจากผาสูงทิ้งตัวลงสู่เบื้องล่าง แว่วดังไม่ขาดสาย เสมือนเชิญชวนให้เข้าไปสัมผัสธรรมชาติอันสดชื่นที่ซ่อนตัวอยู่ในผืนป่า “น้ำตกซับเหว” โอบล้อมไปด้วยป่าต้นไม้เขียวครึ้ม ตัวน้ำตกมีความสูงประมาณ 30 เมตร สายน้ำไหลจากหน้าผาลงมายังแอ่งน้ำขนาดใหญ่ด้านล่าง ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถลงไปเล่นน้ำให้เย็นช่ำใจกันได้ ความโดนเด่นของน้ำตกแห่งนี้คือ ตรงกลางสายน้ำตกที่ไหลลงมาจะมีช่องโพรงลึกลงไปกลางหน้าผา และด้านขวาของน้ำตกยังมีโพรงถ้ำซึ่งมีหินย้อยอยู่ด้านใน นับเป็นอีกหนึ่งความงามที่ดูลึกลับแต่ก็น่าค้นหา และแม้การเดินทางเข้าไปจะค่อนข้างลำบาก แต่ก็ต้องหาโอกาสไปชมน้ำตกแห่งนี้ให้ได้สักครั้ง

ดูแล “ดวงตา” ในยุคดิจิทัล

“ดวงตา” เป็นอวัยวะที่สำคัญอวัยวะหนึ่งของร่างกายเรา แต่ละคนมีกันคนละคู่เท่านั้น ในแต่ละวันเราต้องใช้ดวงตาในการทำกิจกรรมต่างๆ ตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งเข้านอน ทำให้ดวงตาของเราต้องรับบทหนักตลอดทั้งวัน ดูแล “ดวงตา” ในยุคดิจิทัล thaihealth ยิ่งโลกปัจจุบันที่โซเชียลเน็ตเวิร์กได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของคนเรา อย่างแทบจะขาดไม่ได้ เราสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ จำนวนมากได้อย่างรวดเร็ว ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ หรือแท็บเล็ต ซึ่งจากข้อมูลปี 2559 พบว่าจากประชากรทั้งหมด 68 ล้านคน มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตกว่า 38 ล้านคน คิดเป็น 56% ของประชากร และมีผู้ใช้ Social Media ทั้งสิ้น 38 ล้านคน ด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้เราใช้สายตามากกว่าปกติ จนอาจทำให้เป็น “โรคคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรม” “โรคคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรม” เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต โทรศัพท์มือถือ รวมถึงการอ่านหนังสือนานๆ โดยไม่พักสายตา จนทำให้กล้ามเนื้อตาล้า หรือการนั่งในท่าหนึ่งนานๆ ไม่ขยับเขยื้อนร่างกาย ซึ่งโรคนี้พบมากในกลุ่มวัยรุ่นและวัยทำงาน เนื่องจากคนกลุ่มนี้ใช้เวลาอยู่กับคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์เกือบตลอดเวลา ทั้งทำงาน เล่นเกม และ แชต อาการ

ทีซีดีซีเดินหน้ายกระดับเอสเอ็มอี-สตาร์ทอัพ

ทีซีดีซีเดินหน้ายกระดับเอสเอ็มอี-สตาร์ทอัพไทยสู่ระดับสากล เปิดบริการช่วย “คิด-ผลิต-ขาย” เพื่อตอบโจทย์ธุรกิจครบวงจรแห่งแรกในไทย