MAGIC BALLOON

Magic Balloon คือสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ที่สามารถเปลี่ยนมุมมองสวยๆ ของหัวหินที่คุ้นตา ให้กลายเป็นภาพแปลกตาอย่างน่าประทับใจ โดยใช้บอลลูนบรรจุก็าซฮีเลียม ยึดโยงกับเส้นสลิงแล้วชักรอกให้ลอยขึ้นไปบนความสูงกว่า 100 เมตร เป็นเวลา 15 นาที

การเดินทาง
จากตัวเมืองหัวหินใช้เส้นทางหัวหิน-วัดห้วยมงคล Magic Balloon ตั้งอยู่ฝั่งขวามือ ตรงข้ามกับวัดเพชราวุธ อยู่ก่อนถึงหมู่บ้านศิลปิน
เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.30-19.00 น. ค่าบริการ เด็ก 300 บาท ผู้ใหญ่ 450 บาท
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ โทร 0 3282 7199
/ขอบคุณ ททท